لیست مدرسین
لیست مدرسین
نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه آدرس
یاشار رحمانی 1133256579 09111556090 مازندران - ساری - ساری کمربندی شرقی کوچه شهید رضایی
محمود جعفری 1133259659 09360063007 مازندران - ساری - ساری- خ پیروزی نبش پیروزی 14
میلاد کثیریان 1133259659 09363111998 مازندران - ساری - نکا - خ انقلاب
امیر عموزاد خلیلی 1134538500 09111550439 مازندران - ساری - بهشهر -بلوار شهید هاشمی نژاد مجتمع دارالسلام ط 2 واحد 8
سیده فاطمه رسولی نسب 33601857 09119490870 مازندران - ساری - کوی لسانی محراب 37