نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما

ویژگی ها

 

 1. امکان تعریف اقلام حقوق و مزایا و بدهی و کسورات مطابق خواست کاربر
 2. قابلیت تعریف انواع استخدام و اعمال سیاست پرداختی مجزا به ازای هر نوع استخدام
 3. امکان پیاده سازی تنظیمات بصورت کاملا دلخواه کاربر
 4. امکان تعریف انواع مراکز هزینه و دریافت فایل های بیمه، بانک و مالیات بصورت مجزا به ازای هر مرکز هزینه
 5. دسترسی آسان به اطلاعات ماه های گذشته و دریافت گزارشات از آن
 6. امکان تعریف دستی جداول مالیات،بیمه،فرمول سازی اضافه کار
 7. امکان محاسبات اضافه کار هم بصورت مجزا با دریافت فیش و گزارش مجزا و هم بصورت همزمان با حقوق جاری
 8. تعریف انواع بدهی و وامها و دریافت گزارشات اختصاصی برای کسورات
 9. ساخت و دریافت فایلهای مالیاتی و گزارشات مخصوص آن
 10. ثبت انواع اطلاعات مربوط به پرسنل به همراه فایلهای پیوستی مرتبط به هر پرسنل
 11. امکان تهیه ی فایل های بانکی به ازای انواع پرداختیها بصورت مستقل و سرجمع با تمامی فرمتهای بانکی
 12. امکان تهیه فایل بیمه و گزارش بیمه به ازای پرداختیها
 13. محاسبات خاص توسط تعریف فرمول نویسی به دلخواه کاربر
 14. امکان ثبت  محاسبات مأموریت، دخیره سنوات سالیانه و ماهیانه، محاسبات عیدی ماهیانه و سالیانه، محاسبه مانده مرخصی و پاداشهای شخصی
 15. دریافت انواع فیشها ، گزارشات چه بصورت داینامیک و چه بصورت پویا توسط گزارش ساز در چهار سطح گزارش ساده لیستی، گزارش تفکیکی، گزارش آماری (نماینده لیست) و گزارش نماینده تفکیکی
 16. امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و سطح دسترسی دلخواه
 17. مشاهده ی تمامی فعالیتهای کاربران و تغییرات ثبتی فعالیت کاربران و زمان ورود و خروج آنها در نرم افزار
 18. فراخوانی اطلاعات کارکرد ماهیانه از فایل جداگانه در نرم افزار
 19.  امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر
 20. کارایی در محیط شبکه با کلاینتهای نامحدود بصورت همزمان
 21. امکان صدور سند حسابداری از تمامی محاسبات انجام شده هم به تفکیک و هم بصورت سرجمع تمامی پرسنل