حسابداری رستورانی - کافه و غذاخوری

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 • ثبت تصویر غذا                                                                          
 • تولید غذا
 • گزارش مصرف
 • گزارش تولید
 • بهای تمام شده تولید
 • کالر آیدی
 • سابقه خرید مشتری
 • پنل اطلاع رسانی و مدیریت پیامک
 • فاکتور تصویری
 • تعریف محل تحویل
 • تعریف میز در محل
 • ثبت سفارش غذا
 • فرمولاسیون تهیه غذا

امکانات اپ سفارش‌گیری رستوران کارما فود:

 • امکان اتصال چند دستگاه با کاربری‌های مختلف و بصورت همزمان
 • نمایش گروه‌ها و منوی غذایی رستوران
 • پیمایش راحت و سریع بین گروه‌های مختلف
 • دریافت توضیحات صوتی برای هر آیتم سفارش
 • امکان جستجو در مشتریان با شماره همراه و نام
 • امکان ویرایش سفارشات
 • چاپ آنی فاکتور در آشپزخانه
 • ثبت تصویر غذا                                                                          
 • تولید غذا
 • گزارش مصرف
 • گزارش تولید
 • بهای تمام شده تولید
 • کالر آیدی
 • سابقه خرید مشتری
 • پنل اطلاع رسانی و مدیریت پیامک
 • فاکتور تصویری
 • تعریف محل تحویل
 • تعریف میز در محل
 • ثبت سفارش غذا
 • فرمولاسیون تهیه غذا

امکانات اپ سفارش‌گیری رستوران کارما فود:

 • امکان اتصال چند دستگاه با کاربری‌های مختلف و بصورت همزمان
 • نمایش گروه‌ها و منوی غذایی رستوران
 • پیمایش راحت و سریع بین گروه‌های مختلف
 • دریافت توضیحات صوتی برای هر آیتم سفارش
 • امکان جستجو در مشتریان با شماره همراه و نام
 • امکان ویرایش سفارشات
 • چاپ آنی فاکتور در آشپزخانه

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...