نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

کاربرد محصول

http://nezampishnahadha.com/   محصول دانش بنیان- سه نرم افزار برتر کشور

برای در یافت اطلاعات بیشتر از قسمت درخواست دمو و کاتالوگ اقدام نمایید.

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

مدیریت دانش

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار اتوماسیون اداری کارما طراحی وب سایت وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد سامانه تیکتینگ