نرم افزار ارتباط با دستگاه اتوآنالایزر

کاربرد محصول

این نرم افزار برای بیمارستان نمازی شیراز طراحی شده است. 

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

نرم افزار آزمایشگاه کارما

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها طراحی وب سایت نرم افزار بازرسی کارما سامانه تیکتینگ

ویژگی ها

نرم افزار ارتباط با دستگاه اتوآنالایزر، نرم افزاری فوق العاده آسان برای برقراری ارتباط میان نرم افزار آزمایشگاه شرکت نرم افزاری جادوی فکر(ویا نرم افزار های دیگر بیمارستانی) و دستگاههای اتو آنالایزر جهت ارسال اطلاعات از نرم افزار  به دستگاه و دریافت جواب از دستگاه به نرم افزار می باشد.این نرم افزار با کاربری آسان و ایجاد سرعت در ارسال پذیرش و دریافت جواب، با جلوگیری از امکان وقوع خطای انسانی کمک بسیار بزرگیست  برای همه آزمایشگاه هایی که در آنها سرعت و دقت از اهمیت بالایی برخوردار است.