نرم افزار جامع اموال دولتی کارما

این نرم افزار با نگرش فرایندی تهیه گردیده است و برای دستگاه ها و سازمان های دولتی کاربرد دارد.

این نرم افزار دارای تاییدیه اداره کل اموال دولتی وزارت دارائی می باشد.

لینک وزارت امور اقتصادی و دارایی   http://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=344a5897-c9b5-4755-b991-abf93e109ff2


 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

. امکان تعریف اطلاعات پایه شامل(محل های استقرار، کالاها، استفاده کنندگان و خریدار و فروشنده)
. امکان تنظیم و تعریف سرفصل حساب ها (کل و معین)
. امکان ثبت امور انبار داری شامل ( درخواست خرید، رسید انبار و حواله)
. امکان ثبت دفاتر اموال طبق فرم های استاندارد
. امکان انجام امور اموال شامل (انتقال، اهداء، فروش و اسقاط)

. امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری

. گزارشات انبار (درخواست ها، رسیدها، حواله ها، کاردکس کالا و ...

. گزارشات دفاتر اموال (صورتحساب رسیده و فرستاده)
.تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
. تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...
. ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
. امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
. تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
. جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
. جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده
. کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس
. نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

. امکان تعریف اطلاعات پایه شامل(محل های استقرار، کالاها، استفاده کنندگان و خریدار و فروشنده)
. امکان تنظیم و تعریف سرفصل حساب ها (کل و معین)
. امکان ثبت امور انبار داری شامل ( درخواست خرید، رسید انبار و حواله)
. امکان ثبت دفاتر اموال طبق فرم های استاندارد
. امکان انجام امور اموال شامل (انتقال، اهداء، فروش و اسقاط)

. امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری

. گزارشات انبار (درخواست ها، رسیدها، حواله ها، کاردکس کالا و ...

. گزارشات دفاتر اموال (صورتحساب رسیده و فرستاده)
.تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
. تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...
. ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
. امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
. تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
. جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
. جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده
. کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس
. نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...