نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال)

ویژگی ها

عملیات ثبت اطلاعات دارائی ، تعمیر دارائی ، ارزیابی مجدد ، اسقاط دارائی ، فروش دارئی ، انتقال دارائی ، تعدیل دارائی و ... در سیستم در نظر گرفته شده است.

 • امکان تعریف مراکز هزینه ، محل استقرار ، طبقه و گروه دارایی، مشخصات کالا و...
 • امکان تعریف دارائی های خریداری شده ، ثبت تاریخ شروع بهره برداری، نرخ و روش محاسبه استهلاک واطلاعات مربوط به مرکز هزینه، محل استقرار قیمت خرید و ...
 • امکان ثبت تعمیرات اساسی دارایی
 • امکان ثبت ارزیابی مجدد ، اسقاط ، فروش ، انتقال و تعدیل دارایی
 • امکان محاسبه ماهیانه دارایی بصورت انفرادی یا گروهی با امکان شرط گذاری برای یک یا چند ماه با در نظر گرفتن قوانین محاسبه فراخوانی کارت استهلاک دارایی
 • گزارشات محاسبات به تفکیک گروه دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار و...
 • گزارشات خلاصه بهای تمام شده اموال با فرمت صورت های مالی
 • گزارش دارائی های خریداری شده، فروش رفته، اسقاط شده و ...
 • تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارش ساز)
 • تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای)
 • تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
 • کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس- نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود