نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی کارما

ویژگی ها

یکپارچه و مستقل

تمامی زیر سیستم های بکار رفته در این سامانه موجودیتی کامل و مستقل دارند که در بستر یکپارچه این نرم­ افزار با بهره ­گیری از امکان ارتباطات پیشرفه و ایمن در کنار هم امکان کارکرد مستقل زیر سیستم­ های این رنم­افزار بدون وابستگی عملیاتی به یکدیگر در کنار یک ارتباط سلسله مراتبی که امکان لینک شدن واحدهای مرجع به زیر سیستم ها را در لحظه میسر می ­سازد، از مزیت های عمده این نرم­افزار به شمار می­ آید و همه این آیتم ­ها در کنار یک بستر یکپارچه، موجودیتی مستقل به زیر سیستم­ ها می ­دهد.

این نرم ­افزار از زیر سیستم ­های ذیل تشکیل شده است :

  1. حسابداری مالی
  2. حقوق و دستمزد
  3. خزانه داری
  4. انبار تعدادی و حسابداری انبار
  5. بازرگانی
  6. حسابداری اموال
  7. قرارداها
  8. تولید و قیمت تمام شده
  9. موتور گزارش ­ساز