نرم افزار مالی اتحادیه صنفی کارما

معرفی نرم افزار مالی اتحادیه ­ها صنفی کارما

جهت ثبت کلیه امور روزمره انواع اتحادیه ها بکار می رود. 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

در این نرم افزار کلیه امور مربوط به اصناف و گروه های شغلی شهر قابل ثبت و نگهداری میباشد . همچنین این نرم افزار  با به کارگیری بهترین امکانات و کلیه استانداردهای مورد  تائید جامعه اصناف کشور و همچنین با زبانی بسیار ساده و کاربری آسان قابل  استفاده در کلیه مجامع ، اتحادیه ها و اصناف سراسر کشور است.در این سیستم به آسانی می توان کلیه امور و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و واحد های صنفی را ثبت کرد و نیز کلیه پروانه کسبها و استعلامات مربوط به واحد صنف مربوطه را صادر کرد  همچنین سیستم فوق دارای نرم افزار حسابداری فوق العاده قدرتمند در بطن خود است که قادر به رسیدگی به کلیه امور مالی روزه مره  اتحادیه و یا واحد صنفی مورد نظر استاز دیگر امکانات نرم افزار مالی اتحادیه ها قابلیت ثبت نامه ها و صورت جلسات در قالب نرم افزاری دیگر است که دبیرخانه ای کوچک اما کاربردی در این سیستم ایجاد کرده است که با عنوان دبیرخانه و مکاتبات سیستم خوانده می شود. قابل ذکر است می توان انواع گزارشات را در سیستم فوق در قالب گزارشات ثابت و متغیر انجام داد . همچنین سیستم دارای امکاناتی ویژه  چون دفترچه تلفن ، دفترچه یادداشت و .. نیز می باشد  شرایط و ویژگی­های عمومی نرم افزار· محیط اجرا سیستم عامل Windows XP · ابزارهای پیاده سازی پیاده سازی سیستم با استفاده از 6 C++ Builder   در محیط Windows XP انجام خواهد گرفت و از MSSQL Server 2000 به عنوان ابزار مدیریت پایگاه داده ها استفاده خواهد شد.· ویژگی های عمومی نرم افزارها -  سادگی استفاده-  امکان جستجو بر روی کلیه  فیلدهای اطلاعاتی -  انتخاب کلیه فیلدهای اطلاعاتی بمنظور نمایش یا گزارش -  تهیه آمارهای مختلف بصورت داینامیک با استفاده از توابع اصلی آماری مانند      ( STD , COUNT ,MAX ,MIN, AVG) -        گزارش ساز پویا (Dynamic Report Generator ) از کلیه جداول و فیلدها و امکان مرتب سازی و گروه بندی با استفاده از کلیه فیلدها -        تهیه گزارش به دوصورت : -        گزارشات ثابت سیستم ها به شکل استاندارد وگزارشات متغیر که توسط کاربرتهیه و تنظیم می گردد. -        تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html ,Txt و... -        ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)ویژگی­های اختصاصی  نرم افزار امور مالی اتحادیه­ها -        امکان ثبت مشخصات عضو صنفی ومشخصات پروانه کسب تا جزئی ترین اطلاعات و بانک اطلاعاتی جامع اصناف با امکان ورود کلیه اطلاعات و مشخصات صنوف مختلف و کلیه رسته های شغلی مربوطه به آن صنف و یا مجمع -         ثبت استعلام های اعضاء برای صدور پروانه -        امکان چاپ و صدور کلیه پروانه کسبها و استعلامات مربوط به آن صنفمربوطه -        ثبت مدارک موجود در پرونده -         ثبت اطلاعات پروانه کسب های در دست اقدام -        ثبت اطلاعات بازرسی واحد صنفی -        ثبت اطلاعات جلسات برگزار شده اتحادیه -        ثبت اطلاعات درآمدهای اتحادیه -        ثبت اطلاعات هزینه های اتحادیه و ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده در مورد اصناف -        گزارش مشخصات عضو صنفی همراه با عکس فرد -        گزارش آمار پروانه کسب های صادر شده -        گزارش تعداد پروانه های تولیدی - توزیعی- خدماتی- خدمات فنی -        گزارش پروانه کسب های در دست اقدام -        گزارش پروانه کسب های جلسات برگزارشده اتحادیه -        گزارش پروانه کسب های تاریخ گذشته -        گزارش بازرسی های واحد صنفی -        گزارش درآمدهای اتحادیه -        گزارش هزینه های اتحادیه -        گزارش جلسات برگزار شده -        و سایر گزارشات مدیریتی....

امکانات حسابداری مالی در نرم افزار مالی اتحادیه ­ها:

یکارما امکان تنظیم پارامترهای به صورت سفارشی و دلخواهامکان ثبت سرفصل حساب ها و حساب های کنترلیامکان تغییر ارقام سر فصل حسابها حتی پس از ورود سندامکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریزحسابهاامکان چاپ سند ثبت شده در سطوح و قالب های مختلفامکان چاپ اسناد دریافت و پرداخت نقدی از روی سند حسابداریادغام ، قطعی کردن، مرتب سازی و جابجایی اسناد وضعیت چک های دریافتنی و پرداختنیامکان تعریف الگوی چک به همراه پرینت روی چک در سند حسابداریامکان تعریف صورتحساب بانک ، گزارش مغایرت بانک ها و رأس گیری چک هاامکان محاسبه استهلاک اموالامکان صدور سند افتتاحیه ، اختتامیه و اسناد موقتامکان تهیه صورت سود و زیان تولیدی و خدماتیطراحی صورت حسابتهیه تراز نامه و اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه دلخواهایجاد و تغییر سال مالی گزارش ترازها ( چند ستونی و تلفیقی ) ، گردش دفاتر حسابداری ( کل ، معین ، تفضیل و دفتر روزنامه )گردش حسابهای کنترلیمرور مدیریتی کلیه حسابها در قالب یک فرم ( پله ای و آبشاری )تراز و گردش حسابهای معین و تفضیل به صورت تعدادیسایر گزارشات شامل گزارش سود سهام ، شاخص کالا ، وضعیت نقدینگی ، چاپ سند ماهیانه ، گردش حسابهای بانکی و ...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر رویCD )تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربرفرهنگ لغات حسابداری و یادداشت های روزانه جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمهاراهنمای کامل نرم افزارکاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود.

امکانات دبیرخانه در نرم افزار مالی اتحادیه­ های کارما:

امکان ثبت نامه های وارده همراه با جزئیات کاملامکان ثبت نامه های صادره همراه با جزئیات کامل بایگانی نامه های وارده و صادره به همراه تصویر پیوست الکترونیکی نامه پیوست نمودن متن نامه های تایپ شده توسط تایپیستها امکان پیگیری نامه هاامکان طبقه بندی نامه ها جهت بایگانی بر اساس نوع نامه ( عادی ، محرمانه و...)امکان طبقه بندی نامه ها برا ساس نوع رسیدگی به نامه ( معمولی ، فوری و... )  امکان ثبت ارجاعات نامه های وارده به چندین  نفرامکان ثبت رونوشت های نامه های صادره به چند واحد یا سازمان امکان ثبت عطف نامه ها به چند شماره امکان جستجوی نامه های صادره و وارده بر اساس کلیه جزئیات ثبت شدهامکان ایجادمتن نامه در Word ( doc )امکان ثبت صورتجلسات تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیرامکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنهاجستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود گزارشات متغیرگزارشات متغیر گزارشاتی هستند که کاملاٌ مطابق خواست کاربر و توسط کاربر ساخته می شوند. تمامی تنظیمات آن توسط کاربر انجام می گیرد. کاربر در گزارشات متغیر می تواند تعیین کند که از چه چیزی می خواهد  گزارش تهیه نماید، نوع گزارش، ستونها، اندازه، فونت و ... را می تواند تعیین نماید.گزارشاتی را که می توان در گزارشات متغیر ساخت به قرار ذیل است: 1-   گزارشات ساده لیستی 2-   گزارش تفکیکی 3-   گزارش آماری (نماینده لیست) 4-   گزارش نماینده تفکیکی

در این نرم افزار کلیه امور مربوط به اصناف و گروه های شغلی شهر قابل ثبت و نگهداری میباشد . همچنین این نرم افزار  با به کارگیری بهترین امکانات و کلیه استانداردهای مورد  تائید جامعه اصناف کشور و همچنین با زبانی بسیار ساده و کاربری آسان قابل  استفاده در کلیه مجامع ، اتحادیه ها و اصناف سراسر کشور است.در این سیستم به آسانی می توان کلیه امور و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و واحد های صنفی را ثبت کرد و نیز کلیه پروانه کسبها و استعلامات مربوط به واحد صنف مربوطه را صادر کرد  همچنین سیستم فوق دارای نرم افزار حسابداری فوق العاده قدرتمند در بطن خود است که قادر به رسیدگی به کلیه امور مالی روزه مره  اتحادیه و یا واحد صنفی مورد نظر استاز دیگر امکانات نرم افزار مالی اتحادیه ها قابلیت ثبت نامه ها و صورت جلسات در قالب نرم افزاری دیگر است که دبیرخانه ای کوچک اما کاربردی در این سیستم ایجاد کرده است که با عنوان دبیرخانه و مکاتبات سیستم خوانده می شود. قابل ذکر است می توان انواع گزارشات را در سیستم فوق در قالب گزارشات ثابت و متغیر انجام داد . همچنین سیستم دارای امکاناتی ویژه  چون دفترچه تلفن ، دفترچه یادداشت و .. نیز می باشد  شرایط و ویژگی­های عمومی نرم افزار· محیط اجرا سیستم عامل Windows XP · ابزارهای پیاده سازی پیاده سازی سیستم با استفاده از 6 C++ Builder   در محیط Windows XP انجام خواهد گرفت و از MSSQL Server 2000 به عنوان ابزار مدیریت پایگاه داده ها استفاده خواهد شد.· ویژگی های عمومی نرم افزارها -  سادگی استفاده-  امکان جستجو بر روی کلیه  فیلدهای اطلاعاتی -  انتخاب کلیه فیلدهای اطلاعاتی بمنظور نمایش یا گزارش -  تهیه آمارهای مختلف بصورت داینامیک با استفاده از توابع اصلی آماری مانند      ( STD , COUNT ,MAX ,MIN, AVG) -        گزارش ساز پویا (Dynamic Report Generator ) از کلیه جداول و فیلدها و امکان مرتب سازی و گروه بندی با استفاده از کلیه فیلدها -        تهیه گزارش به دوصورت : -        گزارشات ثابت سیستم ها به شکل استاندارد وگزارشات متغیر که توسط کاربرتهیه و تنظیم می گردد. -        تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html ,Txt و... -        ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)ویژگی­های اختصاصی  نرم افزار امور مالی اتحادیه­ها -        امکان ثبت مشخصات عضو صنفی ومشخصات پروانه کسب تا جزئی ترین اطلاعات و بانک اطلاعاتی جامع اصناف با امکان ورود کلیه اطلاعات و مشخصات صنوف مختلف و کلیه رسته های شغلی مربوطه به آن صنف و یا مجمع -         ثبت استعلام های اعضاء برای صدور پروانه -        امکان چاپ و صدور کلیه پروانه کسبها و استعلامات مربوط به آن صنفمربوطه -        ثبت مدارک موجود در پرونده -         ثبت اطلاعات پروانه کسب های در دست اقدام -        ثبت اطلاعات بازرسی واحد صنفی -        ثبت اطلاعات جلسات برگزار شده اتحادیه -        ثبت اطلاعات درآمدهای اتحادیه -        ثبت اطلاعات هزینه های اتحادیه و ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده در مورد اصناف -        گزارش مشخصات عضو صنفی همراه با عکس فرد -        گزارش آمار پروانه کسب های صادر شده -        گزارش تعداد پروانه های تولیدی - توزیعی- خدماتی- خدمات فنی -        گزارش پروانه کسب های در دست اقدام -        گزارش پروانه کسب های جلسات برگزارشده اتحادیه -        گزارش پروانه کسب های تاریخ گذشته -        گزارش بازرسی های واحد صنفی -        گزارش درآمدهای اتحادیه -        گزارش هزینه های اتحادیه -        گزارش جلسات برگزار شده -        و سایر گزارشات مدیریتی....

امکانات حسابداری مالی در نرم افزار مالی اتحادیه ­ها:

یکارما امکان تنظیم پارامترهای به صورت سفارشی و دلخواهامکان ثبت سرفصل حساب ها و حساب های کنترلیامکان تغییر ارقام سر فصل حسابها حتی پس از ورود سندامکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریزحسابهاامکان چاپ سند ثبت شده در سطوح و قالب های مختلفامکان چاپ اسناد دریافت و پرداخت نقدی از روی سند حسابداریادغام ، قطعی کردن، مرتب سازی و جابجایی اسناد وضعیت چک های دریافتنی و پرداختنیامکان تعریف الگوی چک به همراه پرینت روی چک در سند حسابداریامکان تعریف صورتحساب بانک ، گزارش مغایرت بانک ها و رأس گیری چک هاامکان محاسبه استهلاک اموالامکان صدور سند افتتاحیه ، اختتامیه و اسناد موقتامکان تهیه صورت سود و زیان تولیدی و خدماتیطراحی صورت حسابتهیه تراز نامه و اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه دلخواهایجاد و تغییر سال مالی گزارش ترازها ( چند ستونی و تلفیقی ) ، گردش دفاتر حسابداری ( کل ، معین ، تفضیل و دفتر روزنامه )گردش حسابهای کنترلیمرور مدیریتی کلیه حسابها در قالب یک فرم ( پله ای و آبشاری )تراز و گردش حسابهای معین و تفضیل به صورت تعدادیسایر گزارشات شامل گزارش سود سهام ، شاخص کالا ، وضعیت نقدینگی ، چاپ سند ماهیانه ، گردش حسابهای بانکی و ...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر رویCD )تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربرفرهنگ لغات حسابداری و یادداشت های روزانه جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمهاراهنمای کامل نرم افزارکاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود.

امکانات دبیرخانه در نرم افزار مالی اتحادیه­ های کارما:

امکان ثبت نامه های وارده همراه با جزئیات کاملامکان ثبت نامه های صادره همراه با جزئیات کامل بایگانی نامه های وارده و صادره به همراه تصویر پیوست الکترونیکی نامه پیوست نمودن متن نامه های تایپ شده توسط تایپیستها امکان پیگیری نامه هاامکان طبقه بندی نامه ها جهت بایگانی بر اساس نوع نامه ( عادی ، محرمانه و...)امکان طبقه بندی نامه ها برا ساس نوع رسیدگی به نامه ( معمولی ، فوری و... )  امکان ثبت ارجاعات نامه های وارده به چندین  نفرامکان ثبت رونوشت های نامه های صادره به چند واحد یا سازمان امکان ثبت عطف نامه ها به چند شماره امکان جستجوی نامه های صادره و وارده بر اساس کلیه جزئیات ثبت شدهامکان ایجادمتن نامه در Word ( doc )امکان ثبت صورتجلسات تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیرامکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنهاجستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود گزارشات متغیرگزارشات متغیر گزارشاتی هستند که کاملاٌ مطابق خواست کاربر و توسط کاربر ساخته می شوند. تمامی تنظیمات آن توسط کاربر انجام می گیرد. کاربر در گزارشات متغیر می تواند تعیین کند که از چه چیزی می خواهد  گزارش تهیه نماید، نوع گزارش، ستونها، اندازه، فونت و ... را می تواند تعیین نماید.گزارشاتی را که می توان در گزارشات متغیر ساخت به قرار ذیل است: 1-   گزارشات ساده لیستی 2-   گزارش تفکیکی 3-   گزارش آماری (نماینده لیست) 4-   گزارش نماینده تفکیکی

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...