1397/08/03
//

وب 3.0

در ماه می‌سال ۲۰۰۶، تیم برنرز لی مخترع وب توضیح داد:مردم مدام از من می‌پرسندوب ۳٫۰ چیست؟ من فکر می‌کنم شاید اگر ما یک پوشش تصویریاز گرافیک برداریمقیاس‌پذیر داشته باشیم و همانند وب ۲٫۰ مفاهیم را روی آن پیاده کنیم، درک پدیده وب۳٫۰ آسان خواهد بود.

نوشته شده توسط : کارما