ارز دیجیتال

Cryptography از لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای طولانی و برجسته دارد که امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز مجازی می گویند.

قیمت خرید 100 تومان


درخواست خرید

 Cryptography  یا رمزار از لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای بس طولانی و برجسته دارد که به هزاران سال قبل بر می گردد ولی امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده را به عنوان یکی از انواع ارز مجازی می شناسند.