1397/08/03
//

بلاک چین

فناوری زنجیره بلوکی خدمات مبتنی بر تراکنش را دگرگون خواهد کرد و در زمینه‌های زیر بکار گرفته خواهد شد 

 •         پول دیجیتال Digital Currency 

 •         قراردادهای هوشمند Smart Contracts

 •         اوراق بهادار Securities 

 •         ثبت و نگهداری سوابق Record Keeping

نوشته شده توسط : کارما