1397/08/03
//

ارز دیجیتال

کلمه رمزنگاری (Cryptography) از لغاتیونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای بس طولانی و برجسته داردکه به هزاران سال قبلبر می گردد ولی امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده را به عنوان یکی از انواع ارزمجازی می شناسند. ارزهای رمزنگاری شده به صورت غیرمتمرکز کنترل می‌شوند کهدر مقابل نظام‌های بانکداری متمرکز قرار می‌گیرد. غیرمتمرکزسازی در ارزهای رمزنگاری شده از طریق تکنولوژی بلاک چین امکان پذیر شده است که خود یکیاز انواع فناوری توزیع شده می‌باشد...

نوشته شده توسط : کارما