1395/10/14
//

تقدیر از مدیر عامل شرکت نرم افزاری جادوی فکر در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان مازندران

از آقای ابوالقاسم شاکری مدیر عامل شرکت نرم افزاری جادوی فکر کارآفرین برتر استان مازندران ، در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر،تقدیر به عمل آمد.از ٥٣٣کسب و کار شرکت کننده در رقابت استانی،٨شرکت که ٣شرکت در بخش صنعت،٣شرکت در بخش خدمات و ٢شرکت در بخش صنایع تبدیلی انتخاب شدند.

نوشته شده توسط : کارما