1395/06/06
//

اهدای تقدیرنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیر عامل شرکت نرم افزاری جادوی فکر

اهدای تقدیرنامه وزیر ارتباطات  و فناوری اطلاعات به مدیرعامل شرکت نرم افزاری جادوی فکر

نوشته شده توسط : کارما