1395/05/13
//

​جادوی فکر،موفق به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

جادوی فکر در چهارمین همایش استانی واحد های برتر حامی حقوق مصرف کننده،موفق به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.به گزارش روابط عمومی جادوی فکر، تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صبح روز چهار شنبه، 13 مرداد ماه به ابوالقاسم شاکری، رییس هیات مدیره جادوی فکر اعطا گردید. طی ماه‌های گذشته، ارزیابی جادوی فکر برای دریافت گواهی‌نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران انجام شد. شایان ذکر است در استان مازندران، جادوی فکر اولین شرکت دریافت کننده این گواهینامه در زمینه نرم افزار می باشد.

نوشته شده توسط : کارما