1394/06/20
//

راه اندازی سامانه نقشه راه اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد در مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

این سامانه برای مدیریت جامع اجرایی شدن نقشه راه اصلاح نظام اداری در سازمانهای دولتی طراحی گردیده است. ساختار درختواره سامانه سبب سهولت کاربری شده است. این سامانه از دو زیر سیستم مدیریت کمیته ها، جلسات ، پیگیری ها و اجرایی شدن و زیر سیستم ارزیابی عملکرد  تشکیل شده که با فراهم کردن یک داشبورد مدیریت قوی این امکان را برای مدیران سازمانها فراهم می­کند که بتوانند عملکرد شرکت های زیرمجموعه های خودشان را به دو روش اقلام آماری و امتیازی، مقایسه و ارزیابی کنند.

برای اطلاعات بیشتر: 01133248980 و 09111551442 امور مشتریان

نوشته شده توسط : کارما