1394/09/12
//

رونمایی از نسخه اندروید سامانه تحت وب نظام پیشنهادها در فن بازار

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط ستاد اجرایی نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار، سامانه تحت وب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان فن آوری قابل ارائه در فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مورد تایید قرار گرفت. این سامانه هم اکنون در مجموعه وزارت نیرو و شرکت های تابعه بکارگیری شده است. نسخه جدید سامانه همراه با موبایل در زمان نمایشگاه رونمایی می گردد.

تاریخ برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش، فن آوری و فن بازار:23لغایت 26آذر 94

نوشته شده توسط : کارما