1394/07/22
//

ثبت نام دوره آموزشی MVC به همراه Jquery و Boot Strap

دوره آموزش MVC5.2 به همراه  Jquery و  Boot Strap 

علاقه مندان جهت ثبت نام میتوانند به واحد آموزش این شرکت مراجعه و یا با شماره های  33248980 - 33248990  تماس حاصل فرمایند.

 مجموع 30 ساعت در  15جلسه  -هزینه ثبت نام  400هزار تومان

اهداف دوره

 قابلیت های کلیدی زبان#C

 آشنایی و کار با Linq وLambda Expressions

 آشنایی و کار با Entity Framework

 تاریخچه MVC و شروع کار باMVC

 کار با Controller ها 

Actionها 

View ها

 آشنایی  باBootstrap 3  

 Partial Viewها   

Html Helper ها

 Model  ها

 WebApiArea  ها 

 Caching

آموزش  Jquery Ajax

 کارکردن با Call Back  ه ای  JSON

 آموزش Web API 

نوشته شده توسط : کارما